senaste uppdateringen av data: 2011/10/15, 16:53

Webbplats laddningstid

Under test: 5.04 s

kabelanslutning (genomsnitt): 5.18 s

DSL-anslutning (genomsnitt): 5.32 s

modem (genomsnitt): 12.64 s

HTTP-huvuden

Information om DNS-servrar

edu.bth.seA194.47.131.134IN43200

Mottaget från den första DNS-server

Mottaget från andra DNS-server

underdomäner (första 50)

Stavfel (felstavningar)

wdu.bth.se
sdu.bth.se
ddu.bth.se
rdu.bth.se
4du.bth.se
3du.bth.se
esu.bth.se
exu.bth.se
ecu.bth.se
efu.bth.se
eru.bth.se
eeu.bth.se
edy.bth.se
edh.bth.se
edj.bth.se
edi.bth.se
ed8.bth.se
ed7.bth.se
du.bth.se
eu.bth.se
ed.bth.se
deu.bth.se
eud.bth.se
eedu.bth.se
eddu.bth.se
eduu.bth.se

Plats

IP: 194.47.131.134

kontinenten: EU, land: Sweden (SWE), stad: Karlskrona

Webbplatsen värde

inom trafiken statistiken:

Det finns inte tillräckligt med data för att uppskatta webbplatsens värde.

Grundläggande information

webbplats bygga med CSS

code vikt: 53.19 KB

text per all kod ratio: 10 %

titel: Sök kurs/program - Blekinge Tekniska Högskola

beskrivning:

sökord:

kodning: iso-8859-1

språk: sv

Webbplats kodanalys

ett ord fraser upprepas minst tre gånger

två ord fraser upprepas minst tre gånger

tre ord fraser upprepas minst tre gånger

B-taggar

U-taggar

I-taggar

bilder

filnamnalternativ text
Blekinge Tekniska Högskola - BTH

rubriker

H1

Hitta utbildningar

För studerande

H2

H3

H4

H5

H6

interna länkar

adressankare text
Hitta utbildning HT-11
Hitta utbildning VT-12
Sommarkurser 2011
Fristående kurser
Distanskurser
Distansprogram
Avancerad sökning
Sök kursplaner
Programöversikt
Alla ämnen
HUMANIORA
Antikens kultur och samhällsliv
Historia
Kultur- och mediegestaltning
Kulturstudier
Litteraturvetenskap
Barn- och ungdomslitteratur
SPRÅK
Franska
Svenska
Praktisk svenska
Retorik
Svenska för invandrarundervisare
Engelska
Biblioteks- och informationsvetenskap
Estetik
Filosofi
Praktisk filosofi
Vetenskapsteori
KONSTNÄRLIGA ÄMNEN
Bild
Spelfilmsregi
TV-produktion
Designteori
Grafik
Dans
Konst
Medier
Musik
Ljuddesign
Design och formgivning
Grafisk design
Fotografi
MEDICIN OCH VÅRD
Medicin
Omvårdnad/-svetenskap
Vårdvetenskap
Vård- och omsorgsinformatik
Folkhälsovetenskap
Hälsa och samhälle
Hälso- och sjukvårdsutveckling
NATURVETENSKAP
Beräkningsteknik
Lant- och skogsbruk
Skogshushållning
Matematik
Algebra
Finansiell matematik
Numerisk analys
Optimeringslära
Matematisk statistik
Miljövetenskap
Miljöteknik
Biologi
Ekologi
Miljövård
Datalogi
Fysik
Miljöfysik
Astronomi
Geografi
Kemi
Miljökemi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Statistik
Statsvetenskap
BETEENDEVETENSKAP
Barn, skola, samhälle
Barn- och ungdomsvetenskap
Pedagogik
Barn- och ungdomspedagogik
Psykologi
Arbets- och organisationspsykologi
Kognitiv psykologi
Socialt arbete
Sociologi
Europakunskap
DATA
Administrativ databehandling/ADB
Människa-datorinteraktion
Systemkonstruktion
Systemvetenskap
Data- och systemvetenskap
Webbdesign
Webbteknik
Datavetenskap
Datorkommunikation
Informatik
Informatik och systemvetenskap
Informationssystemutveckling
Medicinsk informatik
EKONOMI/ADMINISTRATION
Ekonomisk brottslighet
Organisationsteori
Ekonomistyrning
Entreprenörskap
Management/Ledarskap
Marknadsföring
Ekonomisk historia
Regional utveckling och planering
Finansiell ekonomi
Företagsekonomi
Industriell och finansiell ekonomi
Industriell organisation
Internationell företagsverksamhet
Förvaltningsekonomi
Internationellt företagande
Logistik
Nationalekonomi
Offentlig administration
JURIDIK
Miljörätt
Offentlig rätt
Socialrätt
Beskattningsrätt
EG-rätt
Handelsrätt
Rättsvetenskap
UNDERVISNING OCH IDROTT
Didaktik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Multimedia
TEKNIK
Artificiell intelligens
Programmeringsteknik
Teknikhistoria/Industrihistoria
Telekommunikation
Databasteknik
Datasäkerhet
Datorgrafik
Arkitektur
Interaktionsdesign
Landskapsarkitektur
Grafisk teknik
Industriell ekonomi
Informationsdesign
Informationsteknik
Innovationsteknik
Lantmäteriteknik
Ljudteknik
Maskinteknik
Hållfasthetslära
Medicinsk teknik
Medieteknik
Informations- och kommunikationsteknologi
Miljö- och energisystem
Energisystem
Produktutveckling och innovationsledning
Samhällsbyggnadsteknik
Fysisk planering
Technology Management
Teknologi
Data-/datorteknik
Datorsystemteknik
Programvaruteknik
Spelutveckling
Elektroteknik
Bildanalys
Elektronik
TVÄRVETENSKAP
Arbetsvetenskap
Kommunikation
Samhälls- och kulturanalys
Hållbar utveckling
Barn
Barn- och ungdomskultur
Genusvetenskap
Genus och teknik
Humanbiologi
Humanekologi
Humanteknologi
ÖVRIGA ÄMNEN
LOKALA SÖKTERMER
Signalbehandling
Innovation
Produktutveckling
Konstruktion
Industriell ekonomi
Animation
Tomas Johansson

externa länkar

adressankare text
Blekinge Tekniska Högskola - BTH
Innehåll
Tillgänglighet
Kontakt
Om BTH
In English
Vill studera
BTH-student
Forskning
Samverkan
Studerandeavdelningen