senaste uppdateringen av data: 2011/10/20, 12:26

Webbplats laddningstid

Under test: 0.89 s

kabelanslutning (genomsnitt): 0.93 s

DSL-anslutning (genomsnitt): 0.96 s

modem (genomsnitt): 2.88 s

HTTP-huvuden

Information om DNS-servrar

langshyttansjudoklubb.seA79.99.3.124IN3600
langshyttansjudoklubb.seMX30aspmx5.googlemail.comIN3600
langshyttansjudoklubb.seMX10aspmx.l.google.comIN3600
langshyttansjudoklubb.seMX20alt1.aspmx.l.google.comIN3600
langshyttansjudoklubb.seMX20alt2.aspmx.l.google.comIN3600
langshyttansjudoklubb.seMX30aspmx2.googlemail.comIN3600
langshyttansjudoklubb.seMX30aspmx3.googlemail.comIN3600
langshyttansjudoklubb.seSOAns3.binero.seregistry.binero.se130943068943200 3600 604800 900 IN 3600
langshyttansjudoklubb.seIN7200
langshyttansjudoklubb.seIN7200
langshyttansjudoklubb.seNSns7.binero.seIN3600
langshyttansjudoklubb.seNSns3.binero.seIN3600
langshyttansjudoklubb.seNSns6.binero.seIN3600
langshyttansjudoklubb.seNSns4.binero.seIN3600
langshyttansjudoklubb.seNSns5.binero.seIN3600

Mottaget från den första DNS-server

förfrågan till servern "langshyttansjudoklubb.se"
Du har använt följande DNS-server:
DNS-namn: ns7.binero.se
DNS-serveradress: 195.74.38.250#53
DNS-server alias:

header opcode: begäran, status: NOERROR, id: 30569
flagga: qr aa rd begäran: 1, svar: 13, AUTHORITY: 0, extra: 5

begäran AVSNITT:
langshyttansjudoklubb.se. IN ANY

svar AVSNITT:
langshyttansjudoklubb.se. 86400 IN NS ns7.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.
langshyttansjudoklubb.se. 86400 IN NS ns5.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 86400 IN NS ns6.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN SOA ns3.binero.se. registry.binero.se. 1309430689 43200 3600 604800 900
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN NS ns4.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN A 79.99.3.124
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN NS ns3.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.

AVSNITT anteckningar:
ns3.binero.se. 172800 IN A 199.254.31.254
ns5.binero.se. 172800 IN A 199.254.56.254
ns7.binero.se. 172800 IN A 195.74.38.250
ns6.binero.se. 172800 IN A 199.254.30.254
ns4.binero.se. 172800 IN A 199.254.53.254

Mottaget 436 byte från adress 195.74.38.250#53 i tiden av 105 ms

Mottaget från andra DNS-server

förfrågan till servern "langshyttansjudoklubb.se"
Du har använt följande DNS-server:
DNS-namn: ns3.binero.se
DNS-serveradress: 199.254.31.254#53
DNS-server alias:

header opcode: begäran, status: NOERROR, id: 59424
flagga: qr aa rd begäran: 1, svar: 13, AUTHORITY: 0, extra: 5

begäran AVSNITT:
langshyttansjudoklubb.se. IN ANY

svar AVSNITT:
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN NS ns3.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 10 aspmx.l.google.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN SOA ns3.binero.se. registry.binero.se. 1309430689 43200 3600 604800 900
langshyttansjudoklubb.se. 86400 IN NS ns5.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN NS ns4.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 30 aspmx2.googlemail.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN A 79.99.3.124
langshyttansjudoklubb.se. 86400 IN NS ns6.binero.se.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 30 aspmx3.googlemail.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 20 alt2.aspmx.l.google.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 20 alt1.aspmx.l.google.com.
langshyttansjudoklubb.se. 3600 IN MX 30 aspmx5.googlemail.com.
langshyttansjudoklubb.se. 86400 IN NS ns7.binero.se.

AVSNITT anteckningar:
ns3.binero.se. 172800 IN A 199.254.31.254
ns4.binero.se. 172800 IN A 199.254.53.254
ns6.binero.se. 172800 IN A 199.254.30.254
ns7.binero.se. 172800 IN A 195.74.38.250
ns5.binero.se. 172800 IN A 199.254.56.254

Mottaget 449 byte från adress 199.254.31.254#53 i tiden av 111 ms

underdomäner (första 50)

Stavfel (felstavningar)

kangshyttansjudoklubb.se
pangshyttansjudoklubb.se
oangshyttansjudoklubb.se
lzngshyttansjudoklubb.se
lsngshyttansjudoklubb.se
lwngshyttansjudoklubb.se
lqngshyttansjudoklubb.se
labgshyttansjudoklubb.se
lamgshyttansjudoklubb.se
lajgshyttansjudoklubb.se
lahgshyttansjudoklubb.se
lanfshyttansjudoklubb.se
lanvshyttansjudoklubb.se
lanbshyttansjudoklubb.se
lanhshyttansjudoklubb.se
lanyshyttansjudoklubb.se
lantshyttansjudoklubb.se
langahyttansjudoklubb.se
langzhyttansjudoklubb.se
langxhyttansjudoklubb.se
langdhyttansjudoklubb.se
langehyttansjudoklubb.se
langwhyttansjudoklubb.se
langsgyttansjudoklubb.se
langsbyttansjudoklubb.se
langsnyttansjudoklubb.se
langsjyttansjudoklubb.se
langsuyttansjudoklubb.se
langsyyttansjudoklubb.se
langshtttansjudoklubb.se
langshgttansjudoklubb.se
langshhttansjudoklubb.se
langshuttansjudoklubb.se
langsh7ttansjudoklubb.se
langsh6ttansjudoklubb.se
langshyrtansjudoklubb.se
langshyftansjudoklubb.se
langshygtansjudoklubb.se
langshyytansjudoklubb.se
langshy6tansjudoklubb.se
langshy5tansjudoklubb.se
langshytransjudoklubb.se
langshytfansjudoklubb.se
langshytgansjudoklubb.se
langshytyansjudoklubb.se
langshyt6ansjudoklubb.se
langshyt5ansjudoklubb.se
langshyttznsjudoklubb.se
langshyttsnsjudoklubb.se
langshyttwnsjudoklubb.se
langshyttqnsjudoklubb.se
langshyttabsjudoklubb.se
langshyttamsjudoklubb.se
langshyttajsjudoklubb.se
langshyttahsjudoklubb.se
langshyttanajudoklubb.se
langshyttanzjudoklubb.se
langshyttanxjudoklubb.se
langshyttandjudoklubb.se
langshyttanejudoklubb.se
langshyttanwjudoklubb.se
langshyttanshudoklubb.se
langshyttansnudoklubb.se
langshyttansmudoklubb.se
langshyttanskudoklubb.se
langshyttansiudoklubb.se
langshyttansuudoklubb.se
langshyttansjydoklubb.se
langshyttansjhdoklubb.se
langshyttansjjdoklubb.se
langshyttansjidoklubb.se
langshyttansj8doklubb.se
langshyttansj7doklubb.se
langshyttansjusoklubb.se
langshyttansjuxoklubb.se
langshyttansjucoklubb.se
langshyttansjufoklubb.se
langshyttansjuroklubb.se
langshyttansjueoklubb.se
langshyttansjudiklubb.se
langshyttansjudkklubb.se
langshyttansjudlklubb.se
langshyttansjudpklubb.se
langshyttansjud0klubb.se
langshyttansjud9klubb.se
langshyttansjudojlubb.se
langshyttansjudomlubb.se
langshyttansjudollubb.se
langshyttansjudoolubb.se
langshyttansjudoilubb.se
langshyttansjudokkubb.se
langshyttansjudokpubb.se
langshyttansjudokoubb.se
langshyttansjudoklybb.se
langshyttansjudoklhbb.se
langshyttansjudokljbb.se
langshyttansjudoklibb.se
langshyttansjudokl8bb.se
langshyttansjudokl7bb.se
langshyttansjudokluvb.se
langshyttansjudoklunb.se
langshyttansjudokluhb.se
langshyttansjudoklugb.se
langshyttansjudoklubv.se
langshyttansjudoklubn.se
langshyttansjudoklubh.se
langshyttansjudoklubg.se
angshyttansjudoklubb.se
lngshyttansjudoklubb.se
lagshyttansjudoklubb.se
lanshyttansjudoklubb.se
langhyttansjudoklubb.se
langsyttansjudoklubb.se
langshttansjudoklubb.se
langshytansjudoklubb.se
langshytansjudoklubb.se
langshyttnsjudoklubb.se
langshyttasjudoklubb.se
langshyttanjudoklubb.se
langshyttansudoklubb.se
langshyttansjdoklubb.se
langshyttansjuoklubb.se
langshyttansjudklubb.se
langshyttansjudolubb.se
langshyttansjudokubb.se
langshyttansjudoklbb.se
langshyttansjudoklub.se
langshyttansjudoklub.se
alngshyttansjudoklubb.se
lnagshyttansjudoklubb.se
lagnshyttansjudoklubb.se
lansghyttansjudoklubb.se
langhsyttansjudoklubb.se
langsyhttansjudoklubb.se
langshtytansjudoklubb.se
langshyttansjudoklubb.se
langshytatnsjudoklubb.se
langshyttnasjudoklubb.se
langshyttasnjudoklubb.se
langshyttanjsudoklubb.se
langshyttansujdoklubb.se
langshyttansjduoklubb.se
langshyttansjuodklubb.se
langshyttansjudkolubb.se
langshyttansjudolkubb.se
langshyttansjudokulbb.se
langshyttansjudoklbub.se
langshyttansjudoklubb.se
llangshyttansjudoklubb.se
laangshyttansjudoklubb.se
lanngshyttansjudoklubb.se
langgshyttansjudoklubb.se
langsshyttansjudoklubb.se
langshhyttansjudoklubb.se
langshyyttansjudoklubb.se
langshytttansjudoklubb.se
langshytttansjudoklubb.se
langshyttaansjudoklubb.se
langshyttannsjudoklubb.se
langshyttanssjudoklubb.se
langshyttansjjudoklubb.se
langshyttansjuudoklubb.se
langshyttansjuddoklubb.se
langshyttansjudooklubb.se
langshyttansjudokklubb.se
langshyttansjudokllubb.se
langshyttansjudokluubb.se
langshyttansjudoklubbb.se
langshyttansjudoklubbb.se

Plats

IP: 79.99.3.124

kontinenten: EU, land: Sweden (SWE), stad: Falkenberg

Webbplatsen värde

inom trafiken statistiken:

Det finns inte tillräckligt med data för att uppskatta webbplatsens värde.

Grundläggande information

webbplats bygga med CSS

code vikt: 13.92 KB

text per all kod ratio: 14 %

titel: Långshyttans Judoklubb

beskrivning: Långshyttans Judoklubbs webbsida. Här finns information om träning, kalender, nyheter med mera.

sökord: långshyttans judoklubb, judo, långshyttan, långshyttans, klubb, dalarna

kodning: UTF-8

språk: sv-SE

Webbplats kodanalys

ett ord fraser upprepas minst tre gånger

frasAntal
8
Judoklubb8
Långshyttans8
och5
att4
mer4
Läs3
om3
hur3
Peter3
till3
det3

två ord fraser upprepas minst tre gånger

frasAntal
Långshyttans Judoklubb7
Läs mer3

tre ord fraser upprepas minst tre gånger

B-taggar

U-taggar

I-taggar

bilder

filnamnalternativ text
Långshyttans Judoklubb
Atom
Powered by Wordress

rubriker

H1

Långshyttans Judoklubb

H2

Nyheter

Gilla

Kommentera

Facebookgrupp

H3

Nyheter

Gilla

Kommentera

Facebookgrupp

H4

Alla väntar på träningsschema

Verksamhetsstart preliminärt 22 oktober

Två från Långshyttans Judoklubb med på c instruktörsutbildning

Fixar i Judolokalen

Judomattorna på plats

H5

H6

interna länkar

adressankare text
Långshyttans Judoklubb
start
Anmäl online
Träningsgrupper
Kalendarium
Om klubben
Om judoträning
Kontakta
Läs mer
Läs mer
Läs mer
ansöka om medlemsskap för dig och dina barn
Långshyttans Judoklubb
Atom
Atom
Alla väntar på träningsschema
[...]
Verksamhetsstart preliminärt 22 oktober
[...]
Två från Långshyttans Judoklubb med på c instruktörsutbildning
[...]
Fixar i Judolokalen
[...]
Judomattorna på plats
[...]

externa länkar

adressankare text
Powered by Wordress
här!
xHTML
CSS
WordPress
Ali B.
Jo0Lz